(+47) 75 11 12 60 post@entrepretor.no

Jobb hos oss

EntrepreTOR AS har siden 2006 hatt som målsetning å være en ledende entreprenør i sitt område. I 2006 tenkte vi Vefsn / Mosjøen og de nærmeste kommunene.

Målsetningen var i utgangspunktet ikke å være størst, men å være ledende kompetanse. Å måle kompetanse mot andre er vanskelig, men vi har siden den gang også blitt den største entreprenøren i området og en av de største på Helgeland.

Skal vi kunne fortsette vår positive utvikling må vi både utvikle våre nåværende ansatte og samtidig tilføre bedriften kompetanse ved nyansettelse.

Bli med å bygge mulighetenes landsdel!

Arktek består av følgende tre sentrale nordnorske entreprenørbedrifter som har inngått en samarbeidsavtale:

  • PEAB Bjørn Bygg AS, hovedkontor i Tromsø. Omsetning ca. 700 millioner kroner og 237 ansatte i 2012.
  • Nilsen & Haukland AS, hovedkontor i Harstad. Omsetning ca. 180 millioner kroner og 91 ansatte i 2012.
  • EntrepreTOR AS, hovedkontor i Mosjøen. Omsetning ca. 52 millioner kroner og 32 ansatte i 2012. I år venter vi en omsetning på ca. 70 mill. og vi er pr. dato 35 ansatte.

 

Arktek-konstellasjonen gjennomfører for tiden en sammspillskontrakt med Vardø Kommune med målsum på 133 milioner kroner. Dette gjelder bygging av badeanlegg og flerbrukshus, og skal være ferdig vinteren 2014. Konstellasjonen har flere nye mulige oppdrag under arbeid.

 

Samarbeidet har sterkt fokus på industrialisering av byggeprosessene samt forskning og utvikling (FoU). Det er gjennomført et forprosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd og hovedprosjektet er under finansiering.

Det jobbes kontinuerlig med å finne og utvikle nye prosjekter over hele landsdelen. Prosjektene som er i fokus er prosjekter som enten av størrelse eller kompleksitet ikke er aktuell for ett av selskapene alene.

Kontaktperson EntrepreTOR:

Jan Ø. Nilsen
Tlf: 751 11 260 / 951 38 134
post@entrepretor.no